Бухгалтер/ка

Дата подання: 25.09.2023

ГО “ВільнОсвіта” оголошує конкурс по відбору бухгалтера/ки  для реалізації програми UPSHIFT у Вінницькій області, в рамках проєкту «Розвиток потенціалу молоді як агента змін через UPSHIFT у Вінницькій області».

Інформація про програму

Програма «Розвиток потенціалу молоді як агента змін через UPSHIFT у Вінницькій області» спрямована на розвиток та підтримку молоді в Україні, створення сприятливого середовища, в якому молодь матиме можливість реалізувати свої мрії, ідеї та бачення розвитку громад та країни в цілому.

Програма залучає молодь до розробки та реалізації проєктів та ініціатив, а також проводить дослідження, щоб на їх основі формувати молодіжну активність та рухатись до ефективних та стійких змін. Додатковим впливом на створення можливостей для надолуження освітніх втрат та емоційної підтримки дітей та молоді програмою передбачено організацію та проведення відповідних тематичних занять та заходів.

Проект «Розвиток потенціалу молоді як агента змін через UPSHIFT у Вінницькій області»  впроваджується Громадською організацією “ВільнОсвіта” у партнерстві з ЮНІСЕФ.

Технічне завдання:   
 • забезпечення дотримання в організації встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
 • організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки й псування активів організації;
 • організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності й контролю за економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів організації при виконанні програми;
 • забезпечення раціональної організації обліку й звітності в організації;
 • організація обліку коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що надходять до організації, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, облік витрат виробництва й обігу, виконання кошторисів витрат, виконання робіт (послуг), а, також фінансових, розрахункових та кредитних операцій;
 • забезпечення контролю за законністю, своєчасністю й правильністю оформлення фінансових документів;
 • забезпечення правильного нарахування й перерахування податків і зборів (податкових платежів), вкладів на соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладів, заробітної плати робітників і службовців та інших виплат і платежів, погашення в установлені строки заборгованості за позиками;
 • здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов’язань; витрачання фонду заробітної плати; проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і основних засобів; перевірок організації бухгалтерського обліку й звітності, а також документальних ревізій у підрозділах організації;
 • участь у розробці й здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення дотримання платіжної та фінансової дисципліни;
 • участь у здійсненні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності організації за даними бухгалтерського обліку й звітності з метою виявлення та усунення/уникнення втрат і невиробничих витрат;
 • вжиття заходів щодо запобігання нестачам, незаконному витрачанню коштів і привласненню товарно-матеріальних цінностей, порушенням фінансового та господарського законодавства;
 • забезпечення збереження бухгалтерських документів;
 • забезпечення своєчасного складання бухгалтерської та податкової звітності на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів, подання їх в установленому порядку фінансовому координатору програми;
 • здійснення контролю за змінами чинного податкового, фінансового та іншого законодавства, що безпосередньо пов’язані із бухгалтерською діяльністю.
Кваліфікаційні вимоги: 
 • Досвід роботи на аналогічній позиції від 3 років;
 • Досвід роботи в грантових проєктах від 1 року;
 • Досвід роботи із молодіжними ініціативами (преференція);
 • Досвід роботи в громадському секторі (преференція);
 • Наявність знань проєктного менеджменту(преференція)
 • Володіння українською, англійською мовами (преференція);
 • Володіння навичками роботи в бухгалтерських програмних комплексах;
 • Знання комп’ютерних програм MSWord та MS Excel (обов’язково);
 • Вміння працювати в Google workspace, Microsoft365, Worksection;
 • Здатність працювати в команді й орієнтованість на результат;
 • Діяльність націлена на результат, дотримання дедлайнів;
 • Ділова етика, пунктуальність, обов’язковість, самостійність;
 • Вміння працювати й бажання зростати професійно;
 • Готовність до відряджень і додаткового навчання;
 • Готовність до змін та адаптації плану роботи за запитом партнерів та реагування на зовнішні виклики.

З успішними кандидатами/кандидатками буде проведено співбесіду, роботу по перевірці біографічних даних, рекомендаційних листів і довідок, підтвердження отримання інформації з відкритих джерел в межах чинного в Україні законодавства про працю, поваги до недоторканності приватного життя та захисту персональних  даних.

ГО ВільнОсвіта є роботодавцем з нульовою толерантністю до будь-яких проявів сексуальної експлуатації та наруги, впроваджує політику запобігання сексуальним домаганням, сексуальній експлуатації та нарузі, в тому числі на робочому місці. Процедури регулюються відповідно до політики ЗСЕН та організаційних правил і положень організації.

Під час роботи співробітник/ця має пройти навчання і отримати відповідні сертифікати:   Інструкція щодо подачі:  Особи, які бажають податися на конкурс, мають до 19:00 години 13 жовтня 2023 року надіслати на електронну пошту: gorobetsdasha@gmail.com наступні дані:
 1. резюме (із вказанням релевантної освіти та дотичного досвіду);
 2. рекомендації (за наявності) від інших організацій, з якими працювали за останні 1-2 роки;
 3. контакти осіб або організацій, з якими працювали за останні 1-2 роки, що можуть надати рекомендації (за наявності);
 4. цінова пропозиція із розрахунку 100 % робочого часу. Тривалість виконання контракту жовтень 2023 року – жовтень 2024 року
Питання чи уточнення, просимо задавати виключно на вище вказану електронну пошту.

Зв'яжіться з нами:

+38 067 431 31 80